Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube

 

Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mikoszewie w okresie od 01.12.2014 do 25.01.2015 roku realizowała „Podprogram 2014” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Program FEAD  polegał na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek i posiłków. Dodatkowo wobec osób objętych Podporgramem realizowane były różne działania toważyszące, majace na celu włączenie społeczne.  W ramach działań towarzyszacych z każdą  z osób przperowadzono rozmowę wspierajacą.

Pomoc kierowana była do osób, które z przyczyn finansowych nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą objęte były osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczył określonego poziomu, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Zgodnie z zasadami realziacji Podprogramu 2014 pomoc żywieniową mogły otrzymać osoby bezdomne oraz osoby, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 813 zł dla osoby samotnie godspodarujacej oraz 684 zł dla osoby w rodzinie.

Pomocy udzielona była poprzez dostarczanie żywności w formie paczek, w skład których skład  wchodziły:

  • 3 opakowania makaronu świderki,
  • 2 opakowania cukru białego,
  • 2 l mleka UHT
  • 2 opakowania mielonki wieprzowej
  • 1 l oleju rzepakowego

Jedna osoba mogła otrzymać od 1 do 3 paczek w ramach realizacji Podprogramu.

 

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mikoszewie w ramach Programu udzielił pomocy żywieniowej 40 osobom i tym samym rozdystrybuował 360 litrów i 516 kilogramów żywności.

Podprogram 2014 realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

 

PROGRAM OPERACYJNYPOMOC ŻYWIENIOWA 2014 -2020 UEEUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCYNAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Copyright © Parafia Najświętszego Sercea Jezusa w Mikoszewie 2013