Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube

Pierwsza wzmianka o parafii w Mikoszewie znajduje się w kronice O. Grauna, napisanej około 1530 roku. Wioska Mikoszewo została założona w drugiej połowie XIV wieku. Prawdopodobnie od początku posiadała swój kościół i była siedzibą proboszcza. Swoim obszarem sięgała od Wisłoujścia do Jantara. Po reformacji Rada Gdańska obsadziła wszystkie kościoły na mierzejach duchownymi protestanckimi. Nieliczni katolicy z Mikoszewa i sąsiednich wiosek uczęszczali na nabożeństwa do kościoła w Żuławkach. Wówczas Żuławy Wielkie należały do Diecezji Warmińskiej, a mierzeje do Diecezji Chełmińskiej.W 1923 roku, kiedy została utworzona Gdańska Administratura Apostolska, katolicy z Mikoszewa i jedenastu wiosek na mierzejach zostali przyłączeni do parafii w Żuławkach. We wrześniu 1946 roku do Mikoszewa na wypoczynek przybył Ojciec Kamil Gadacz z zakonu Kapucynów z Krakowa. Poszukiwał miejsca do odprawienia mszy św. W trakcie rozmowy z Państwem Plewów, z którymi szedł w stronę Wisły zauważyli, że najbardziej odpowiednim miejscem do odprawienia mszy św. będzie sala z kontuarem na scenie, mieszcząca się w budynku naprzeciw istniejącego dziś sklepu G.S. Ojciec Gadacz odprawiał tam msze św. do zimy 1946 roku. W ten sposób ta sala stała się pierwszą kaplicą w powojennym Mikoszewie.Ksiądz proboszcz parafii w Żuławkach, ks. Cemerman dojeżdżał do Mikoszewa i odprawiał tam mszę św. Lokalne władze szybko zorientowały się w sytuacji i salę przemieniono na świetlicę. W 1947 roku wójt Ludwik Mirosławski przeznaczył na kaplicę dom mieszkalny znajdujący w pobliżu cmentarza i dzwonnicy. W roku 1949 parafia Żuławki otrzymała od władz świeckich zatwierdzenie tego domu na cele kultu religijnego. Parafianie z Mikoszewa własnym kosztem i wspólnym wysiłkiem zamienili ten dom na kaplicę. Nad całością prac czuwał ksiądz Józef Wrzeciono ówczesny proboszcz Żuławek. Przygotowaną kaplicę w dniu 13 listopada 1949 roku poświęcił Administrator Apostolski ksiądz Andrzej Wronka.Kiedy w 1979 roku utworzony został w Mikoszewie samodzielny wikariat, miejscowy duszpasterz, w związku z brakiem plebanii, z konieczności musiał zamieszkać u mieszkańców Mikoszewa. Kaplica, utworzona z domu mieszkalnego, była już w bardzo złym stanie technicznym i nie spełniała odpowiednich warunków do sprawowania w niej kultu religijnego. W związku z tym mieszkańcy Mikoszewa (szczególnie Pani Halina Bereśniewicz), podjęli starania o budowę nowego kościoła i plebanii. Wyrazem tych starań były liczne rozmowy z przedstawicielami Kurii Biskupiej, szczególnie z Jego Ekscelencją Biskupem Pomocniczym Gdańskim Kazimierzem Kluzem. Delegacje parafian wystosowywały odpowiednie pisma do Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu.

Obecnie do parafii w Mikoszewie należą miejscowości: Mikoszewo, Jantar – Leśniczówka. Tereny parafii znajdują się w gminie Stegna, w powiecie nowodworskim, w województwie pomorskim.


 

CCI20170322_cropKs. mgr kan. Zbigniew Ciapała
Urodził się 04 stycznia 1962 r. w Przysietnicy (diecezja tarnowska) w rodzinie Ignacego i Heleny z d. Jędrzejowskiej. Dnia 3 września 198Ir. został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie. Świecenia kapłańskie otrzymał 30 maja 1987r. w konkatedrze olsztyńskiej z rąk bpa Edmunda Piszczą.
W latach 1987 – 1988 r. wikariusz w Klewkach, 1988-199Ir. prokurator Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie, 1991 -1999r. proboszcz w Nebrowie Wielkim, 1999-2016r. pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła i plebani w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Morągu, od 2016r. proboszcz w Mikoszewie.
Od 2005 – 2016r. dziekan Dekanatu Morąg. Od 2006r. członek Rady Ekonomicznej Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, od 2014r. członek Rady Ekonomicznej Diecezji Elbląskiej, od 2015r. członek Diecezjalnej Komisji ds. Konserwacji Zabytków, Sztuki Sakralnej i Budownictwa Kościelnego, od 2016r. członek Komisji Nadzorczej Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu i przewodniczący Komisji Nadzorczej Caritas Diecezji Elbląskiej.
Dnia 12 kwietnia 2001r. odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Elbląskiej, a 18 marca 2016r. kanonika rzeczywistego tejże kapituły.

Copyright © Parafia Najświętszego Sercea Jezusa w Mikoszewie 2013